ประวัติ

บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยทีมงานผู้ก่อตั้งที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทชั้นนำของโลก เช่น Sun Microsystems, IBM , Anderson Consulting และ Microsoft รวมถึงมีประสบการณ์ในการออกแบบ การติดตั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ จึงได้นำประสบการณ์มาพัฒนา ทำให้มีความรู้ และเข้าใจปัญหาของการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา เราต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบบริการจัดการเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ (StarCat) นี้ให้เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของทุกๆ องค์กร ทั้งวางแผนต่อยอดไปยังเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีทั้งหมดให้เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกระดับ ทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกความต้องการ
เราให้ความสำคัญกับพนักงานและทีมงานทุกคนของบริษัท การสร้างความสุขในการทำงาน การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน เหล่านี้จะช่วยให้พนักงานทุ่มเทและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า บริษัท และตัวพนักงานเอง

ภารกิจ

เรามุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาดภายในประเทศ และรวมถึงตลาดต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ StarCat Software ซึ่งเป็นโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายขององค์กร
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ StarCat Software เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กรของลูกค้า
นอกจากนี้ เรายังได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับตลาดที่จะขยายตัวขึ้นไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

ผลิตภัณฑ์

บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการนำ StarCat ไปสู่สินค้าโซลูชั่นที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานราชการทุกขนาด บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้มากที่สุด และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เราได้ต่อยอดพัฒนา StarCat ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น โดยยังมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรต้นทุนต่ำ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย และระบบเน็ตเวิร์ค
ล่าสุด StarCat ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยใช้ชื่อว่า StarCat 10 ซึ่งหากนับย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีการพัฒนา StarCat Software ไปมากกว่า 7 รุ่นแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมา อย่างไรก็ดี เพื่อให้การให้บริการและการเลือกใช้งานเป็นไปอย่างครบถ้วนและทั่วถึง เราจึงทุ่มเทออกแบบและพัฒนา StarCat 10 ให้ครอบคุลมการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยแบ่งตามระดับการใช้งานเป็นกลุ่มย่อยๆ ดังนี้
1. StarCat Enterprise เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก และมีระบบเน็ตเวิร์คที่ซับซ้อน เพราะจะช่วยให้ระบบเน็ทเวิร์คขนาดใหญ่ทำงานได้ดีขึ้นและช่วยลดภาระของระบบฯ ได้รวมทั้งยังสามารถติดตั้งชุดโปรแกรมเฉพาะด้านเพิ่มเติม เพื่อสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ตามความต้องการของระบบที่มีขนาดใหญ่มาก
2. StarCat Professional เหมาะกับองค์กรที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบที่ไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย และช่วยลดต้นทุนในระบบสารสนเทศได้จริง โดยยังบรรจุความสามารถเช่นเดียวกับรุ่น Enterprise
3. StarCat Express ออกแบบเพื่อกลุ่มลูกค้า SME ที่มีจำนวนเครื่องลูกข่ายไม่มากนัก และต้องการระบบบริหารจัดการที่มีความสามารถสูง ติดตั้งรวดเร็ว บำรุงรักษาง่าย ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานระบบสารสนเทศ
4. StarCat Customization เป็นชุดโปรแกรมเฉพาะ ที่บริษัทฯ นำมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของระบบที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น StarCat for Kios, StarCat for NAC, StarCat for ATM เป็นต้น

ติดต่อ

99/24 หมู่ 4  ชั้น 11 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร 02-115-2731

โทรสาร 02-115-2738