คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ซอฟต์แวร์สตาร์แคท (StarCat Software) คืออะไร

ซอฟต์แวร์สตาร์แคท (StarCat) เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Desktop Management) ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่องค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 100 เครื่องไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องนับหมื่นเครื่อง ออกแบบและพัฒนาให้สามารถติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษาง่าย มีคุณสมบัติการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน ปัจจุบัน StarCat เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 องค์กร

ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management Software) จะมีประโยชน์กับบริษัทได้อย่างไร

ระบบ Desktop Management เป็นเครื่องมือที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ IT ในการดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ให้ทำได้อย่างรวดเร็ว ทำได้พร้อมกันหลายๆ เครื่องและทำได้จากศูนย์กลาง โดยเครื่องมือนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการซัพพอร์ท ลดระยะเวลาในการดำเนินการได้เป็นอย่างมาก

ค่าใช้จ่ายในการลงโปรแกรม และวิธีการ ขั้นตอน

การคิดค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจะคำนวณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการควบคุม สำหรับการติดตั้งโปรแกรม StarCat ออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย เหมือนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ทั่วๆ ไป (ทั้งในส่วน Server, Console, Agent) โดยมีคู่มือการติดตั้ง, VDO Demo ช่วยแนะนำวิธีการให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

สามารถขอทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้หรือไม่

ท่านสามารถขอรับโปรแกรม StarCat ไปติดตั้งทดลองใช้งานในองค์กร โดยเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของท่านเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูล และส่งตัวติดตั้งไปให้ท่าน หรือให้ทางทีมงาน Remote ไปติดตั้งให้ท่านได้ทดลองใช้ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติให้ทางเราได้เข้าไปนำเสนอ Solution Desktop Management ให้กับท่าน

ทำไมถึงต้องเลือกสตาร์แคท (StarCat)

StarCat เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ Desktop Management ที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก ทั้งยังมีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึง SME จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบเครือข่ายเดิมที่มี จึงสามารถใช้งานพร้อมกับคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ได้ทันที ทำให้ศักยภาพขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ