Feature StarCat

ASSET MANAGEMENT

ตรวจสอบทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ ทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ รุ่น ซีเรียลนัมเบอร์ รายละเอียดของเมนบอร์ด/ฮาร์ดดิสก์/แรม/ซาวน์การ์ด รวมถึงตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ฝ่ายบริหารจึงได้รับข้อมูลสินทรัพย์ที่ทันสมัยตลอดเวลา ช่วยในการวางแผนระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

REMOTE COMMAND & ADVANCE SCRIPT

ฟีเจอร์ระดับสูงสำหรับเขียนชุดคำสั่ง เพื่อสั่งงานที่มีหลายขั้นตอนหรือมีความซับซ้อนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียว เช่น การเปลี่ยนหรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร, การติดตั้งแพตช์จำนวนมากพร้อมๆ กัน การกำจัดไวรัสที่ระบาดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร หรือการตั้งค่าคอนฟิกูเรชั่นของระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

HELPDESK & KNOWLEDGEBASE

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมเอเจนท์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่านเว็บเบราเซอร์ และผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถตรวจสอบการทำงานของทีม Helpdesk ที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการบริการให้เป็นไปตามระดับคุณภาพของการให้บริการ (Service Level Agreement) รวมทั้งเฝ้าดู ติดตาม และรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีการแจ้งมายังฝ่าย Helpdesk อีกทั้งยังมีระบบ Knowledgebase ที่รวบรวมฐานความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ เป็นคู่มือให้ฝ่าย Helpdesk ได้เป็นอย่างดี

REAL-TIME SYSTEM MONITORING

ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ เช่น สถานการณ์เปิด/ปิดเครื่องในแต่ละแผนก สถานะปัจจุบันของการใช้งาน CPU และ Memory สถานะการใช้โปรแกรมหรือโปรเซสบนเครื่อง ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น ตรวจสอบได้ว่าขณะนี้มีหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการลูกค้าอยู่กี่เครื่อง หรือตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้นอกเวลางาน สำหรับการดำเนินงานตามนโยบาย Green IT ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขององค์กร หรือการตรวจสอบสภาวะการทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ

SYSTEM POLICY & SECURITY

ควบคุมพฤติกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ช่วยป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ห้ามใช้งาน Control Panel เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานแก้ไขค่าการทำงานต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ป้องกันการใช้โมเด็ม ป้องกันการนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำกัดการใช้งานโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT

จัดทำรายงานรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กร และเปรียบเทียบจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับจำนวนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ขององค์กรได้ทันที เรียกดูประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อประเมินว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นั้นถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยในการวางแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้อย่างคุ้มค่า พร้อมช่วยลดความเสี่ยง และป้องกันปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

REMOTE CONTROL

แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลหรือจากส่วนกลาง ดึงภาพจากหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหามาแสดงในหน้าจอของผู้ดูแลระบบ สามารถควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหานั้นๆ เสมือนว่าผู้ดูแลระบบได้ไปนั่งอยู่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา จึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ผู้ดูแลระบบจำนวนน้อยก็สามารถดูแลคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาเครื่องที่เกิดปัญหา

SYSTEM CONTROL

ฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบในการให้คำปรึกษา หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนกับเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งการให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ เปิด/ปิดเครื่อง รีสตาร์ท จับภาพหน้าจอ ส่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ สั่ง Run Windows หรือ DOS Command ส่งข้อความหรือแชทไปหาผู้ใช้งาน เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

SOFTWARE DEPLOYMENT & FILE TRANSFER

ช่วยกระจายไฟล์/ซอฟต์แวร์ อัพเดท หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่อยู่ต่างอาคารหรือต่างสาขาได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถทำได้พร้อมกันทั้งหมดจากส่วนกลาง ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลระบบได้เป็นอย่างดี ทำให้การติตตั้งซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากอีกต่อไป ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ

NOTIFICATION & ALERT

ช่วยเฝ้าระวังปัญหาและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นระบบจะแจ้งเตือนมายังเจ้าหน้าที่ทันที เช่น มีการถอดถอนหรือติดตั้งทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คุณจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

USER PROFILE MANAGEMENT

จัดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองเครื่องพิวเตอร์ เช่น ชื่อผู้ดูแล แผนก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ที่ติดตั้งเครื่อง (อาคาร, ชั้น, ที่อยู่) ทำให้ทราบข้อมูลผู้ใช้งานอย่างละเอียด ช่วยในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา และทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการติดตาม ควบคุม โยกย้าย หรือถ่ายโอนเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถส่งหน้าจอสำหรับรับข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและลดภาระในการปรับปรุงข้อมูล ช่วยทดแทนการกรอกข้อมูลลงบนกระดาษแบบเดิมๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

SYSTEM DASHBOARD

Dashboard สำหรับผู้บริหารฝ่าย IT ที่นำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ ของระบบมาแสดงในรูปแบบกราฟและชาร์ตที่แสดงให้เห็นข้อมูลสรุป สัดส่วนเปรียบเทียบกัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร เช่น สัดส่วนของระบบปฏิบัติการ สัดส่วนของยี่ห้อ/รุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ Antivirus ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตรอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถจัดการและวางแผนเกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวมได้อย่างแม่นยำ

REPORT

รายงานสรุปรายการทรัพย์สินประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้บริหารฝ่าย IT ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบโจทย์การแสดงข้อมูลมากกว่า 100 รูปแบบ เช่น รายงานแสดงสัดส่วนการใช้ระบบปฏิบัติการ สัดส่วนของแบรนด์เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สัดส่วนระหว่างจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โน้ตบุ๊ก และเซิร์ฟเวอร์ รายงานการแจ้งเตือนการตรวจพบ สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงรายงานประวัติและสถิติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น รายงานเหล่านี้ คือแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้สำหรับอ้างอิง วางแผน และควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด